Welkom op de website van de Huisartsenpraktijk Boekhoute.  We hopen u met deze webpagina's beter te kunnen informeren over de praktijk. U vindt hier heel wat info over: hoe een afspraak maken, onze ligging, huisbezoeken, enz.

RAADPLEGINGEN

ENKEL na AFSPRAAK

 • Telefonisch

Op 09 373 71 38 tussen 8 -10u en 14 - 17u

 • Via website

www.huisartsenpraktijkboekhoute.be

Enkele Tips :

 • Gebruikersnaam = naam +voornaam aan elkaar geschreven in kleine letters.

Bv Janssens Pieter à janssenspieter

 • Wachtwoord = geboortedatum in enkel cijfers

Bv 3 mei 1996 à 03051996

Zijn al de mogelijke afspraken reeds ingevuld en is uw bezoek zeer DRINGEND , bel dan naar het secretariaat . Samen zoeken we naar een oplossing. 

Wij voorzien per raadpleging 20 min per patiënt.

Komt u met 2 personen, maak dan 2 afspraken.

Indien u een gemaakte afspraak niet kan nakomen, gelieve minstens 2u op voorhand te verwittigen .

 

Verwittig de arts de 1ste dag van uw afwezigheid op werk of school

 

HUISBEZOEKEN

Liefst voor 10u  aanvragen op 09 373 71 38

 

SECRETARIAAT

TELEFONISCH bereikbaar tussen 8 -10 u en 14 - 17u

Onze praktijkassistente Christel is PERSOONLIJK aanwezig op :

MAANDAG , WOENSDAG en VRIJDAG van 14 tot 17 u , enkel dan kunnen documenten opgehaald worden.

 

VOORBEREIDING RAADPLEGING

Maak op voorhand een afspraak

Altijd meebrengen op raadpleging :

  • Een klevertje van uw ziekenfonds
  • Uw identiteitskaart
  • Uw lijstje met vragen van de te behandelen problemen
  • Welke medicijnen heb ik nodig?

Bij wet is het verboden in te gaan op telefonische vragen naar voorschriften of invullen van attesten.

Bespreek met de arts of u voor een langere periode voorschriften kan krijgen.

 

GLOBAAL MEDISCH DOSSIER (GMD)

Uw GMD bundelt al uw medische gegevens op één plaats.

Uw GMD wordt jaarlijks verlengd en is gratis .

Uw GMD geeft u een vermindering van 30% op het remgeld.

Uw GMD is geldig bij alle artsen van deze praktijk.

De artsen van de huisartsenpraktijk werken nauw samen. Iedere arts kent uw medisch dossier.

 

Betaling via bancontact is mogelijk

 

TELEFONISCH CONTACT MET DE ARTS

uitsluitend op 09 373 71 38 , iedere werkdag tussen 13.30 en 14 u

Tijdens deze periode kan het heel erg druk zijn , zodat de arts dit gesprek kort zal houden (voor uitvoerige uitleg maakt u best een afspraak)

 

DRINGEND MEDISCHE HULP NODIG ?

Onze NOODTELEFOON : 0477 385 003

 

Enkel en uitsluitend voor DRINGENDE MEDISCHE HULP.

NIET voor afspraken, informatie..